Các yếu tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận của danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Cao Thị Miên Thùy Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 214

Đề tài nghiên cứu được tác giả thực hiện đối với dữ liệu nghiên cứu mang tính bao quát trong giai đoạn thời gian dài từ năm 2007 - 2016 và gồm dữ liệu của hai sàn HSX và HNX

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN