Chính sách tài khóa và tiền tệ các nước khu vực Asean: Mô hình Panel Var

Tác giả: Phạm Thị Tuyết Trinh Năm xuất bản: 2017 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 516

Đề tài nhằm kiểm định các tác động kinh tế vĩ mô của chính sách tài khóa và tiền tệ các trước trong khu vực Asean trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN