Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với thông tin ngôn ngữ mờ

Tác giả: Đoàn Văn Thắng Năm xuất bản: 2014 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 986

Chương 1 : Tổng quan về cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ. Chương 2 : Phụ thuộc dữ liệu trong mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ. Chương 3 : Truy vấn dữ liệu trong hệ thống hướng đối tượng với thông tin không chắc chắn
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN