Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản Luật

24/02/2017   1146

Là hệ thống chứa toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất trên toàn quốc, bao gồm các văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành. Ngoài ra, CSDL văn bản còn chứa các văn bản điều hành được ban hành và quản lý bởi Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin của các văn bản có trong CSDL như: Văn bản pháp luật, Văn bản hợp nhất, Văn bản điều hành, Điều ước quốc tế.

Ngoài ra, khi truy cập vào chương trình, người dùng còn dễ dàng theo dõi, tìm kiếm được các Tin tức, Các Tình huống pháp luật có liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật đã, đang và sắp được ban hành.

Bạn đọc có thể truy cập CSDL văn bản luật theo địa chỉ: http://vbpl.vn/pages/portal.aspx