Cơ sở dữ liệu truy cập mở của Đại học Khoa học Tự nhiên

28/02/2019   713

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp 3.025 tài liệu điện tử toàn văn gồm 554 luận án tiến sĩ và 2.471 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin theo: Đơn vị & Bộ sưu tập, Năm xuất bản, Tác giả, Nhan đề, Chủ đề

Link truy cập cơ sở dữ liệu: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33106

Lưu ý: 

Khi click "View" để xem nội dung tài liệu có thể bị lỗi không mở được tài liệu, để sửa lỗi này bạn đọc click chuột phải vào "View" chọn "Open link in new tab".