Thư viện học liệu mở Việt Nam

20/04/2018   2350

Thư viện học liệu mở Việt Nam
Chương trình Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú (hơn 22.230 tài liệu, 524 tuyển tập từ 12.120 tác giả.), có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước hết trong trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội. 

Bạn đọc có thể truy cập để sử dụng tại địa chỉ: http://voer.edu.vn/

Tags: Tài nguyên