Thư viện số eMiclib - Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM

27/05/2019   984

Thư viện số eMiclib được xây dựng bởi Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM, cho phép người dùng có thể truy cập khai thác các tài liệu như : luận văn, luận án, sách điện tử, sách nói. Với các chủ đề đa dạng: văn học - nghệ thuật, luật pháp, khoa học công nghệ, khoa học xã hội...

 

* Truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu theo địa chỉ website: http://thuvienso.thuvientphcm.gov.vn/index.html

* Tìm kiếm nhanh tài liệu bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc chức năng lọc dữ liệu theo: danh mục, loại tài liệu, năm xuất bản, nhà xuất bản,  tác giả, ngôn ngữ.

 

* Cơ sở dữ liệu này cho phép xem toàn văn tài liệu, nhưng chỉ được phép tải về 10% nội dung tài liệu. 

* Bạn đọc có thể sử dụng tài khoản đăng nhập sau:

 - Email: [email protected]  --- Mật khẩu: thuvienhitc

(Vì mục đích sử dụng chung, bạn đọc vui lòng không thay đổi thông tin tài khoản)