Đại cương về Asean

Tác giả: Huỳnh Lê Quốc Năm xuất bản: 2014 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1666

Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích chính là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cấn thiết về môi trường làm việc sắp tới, một cộng đồng mở rộng của quốc gia Việt Nam
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN