Đánh giá hiệu năng kỹ thuật SC-FDMA trong hệ thống LTE

Tác giả: PGS.TS Phạm Hồng Liên Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Lượt xem: 2411

Tỷ số công suất đỉnh trên trung bình (PAPR) lớn là nhược điểm chính của kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM). Mục đích chính của đề tài này là so sánh PAPR của hệ thống OFDM và hệ thống SC-FDMA
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN