Danh mục giới thiệu sách "Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu"

06/05/2019   632

Cuộc tiến công Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng to lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã đi vào lịch sử thế giới như một cuộc chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét “ Điện Biên Phủ như là một các mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao thắng lợi hoàn toàn…”. 

Nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 –7/5/2019 ), thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc danh mục giới thiệu sách "Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu".  Thư viện hi vọng qua danh mục này có thể giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn giá trị thiết thực và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. 
 

 

Thông tin chi tiết
Tác giả: Thư viện tuyển chọn
Năm xuất bản: 2019
Ký hiệu xếp giá: 959.704
Xem một phần nội dung :