Danh mục tài liệu Ngành Quản trị khách sạn

Danh mục tài liệu Ngành Quản trị khách sạn được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo, bao gồm tài liệu theo môn học chung và tài liệu theo môn học chuyên ngành. Mời Bạn đọc tham khảo và liên hệ Thư viện để xem chi tiết nội dung tài liệu.

Các thông tin cần hỗ trợ bạn đọc có thể liên hệ email: thuviencongthuong@gmail.com 

Không xem được danh mục: Bấm vào đây

Bài viết cùng chuyên mục