Development of vision-based systems for structural health monitoring

Tác giả: Ho Hoai Nam Năm xuất bản: 2013 Ngôn ngữ: EN Lượt xem: 840

Chapter 1: Introduction, chapter 2 :Fundamentals of digital image processing and pattern recognition
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN