Dịch vụ mượn tài liệu giấy

Dịch vụ mượn tài liệu giấy là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, mượn về các ẩn phẩm xuất bản trên chất liệu giấy in gồm có: giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu, ngoại ngữ, kỹ năng sống với số lượng hơn 8,000 đầu sách/ 78,000 bản sách; phục vụ theo hình kho mở, bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận kho sách đã phân loại và sắp xếp trên kệ theo từng lĩnh vực khoa học, ngành nghề.

Bài viết cùng chuyên mục