Dịch vụ mượn tài liệu liên thư viện

Dịch vụ cho phép bạn đọc của Thư viện trường Cao đẳng Công Thương Tp.Hồ Chí Minh mượn tài liệu tại các thư viện khác trong hệ thống liên kết.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Bước 1: Bạn đọc truy cập vào địa chỉ website của các thư viện liên kết để tra cứu, tìm kiếm tài liệu cần mượn (danh sách thư viện liên kết được liệt kê bên dưới).
Bước 2: Điền thông tin vào phiếu đăng ký mượn tài liệu liên thư viện tại địa chỉ: https://forms.gle/RWkHC1VHxdNRaxNVA
Bước 3: Kiểm tra email phản hồi của Chuyên viên thư viện trong vòng 24 giờ.
Bước 4: Nhận, trả tài liệu và thanh toán phí theo chính sách của dịch vụ (nếu có)

II. QUY ĐỊNH CHUNG:
- Đối với tài liệu được mượn: Thực hiện theo quy định của từng thư viện;
- Làm mất, hư hỏng tài liệu, người mượn đền bù theo quy định của từng thư viện.

III. DANH SÁCH CÁC THƯ VIỆN LIÊN KẾT:

Các thông tin cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn đọc có thể gởi về địa chỉ email:thuviencongthuong@gmail.com

Bài viết cùng chuyên mục