• (+848) 37313631

Đội ngũ nhân sự

Ho tên:NGUYỄN THỊ THANH GIANG

Chức vụ:Trưởng phòng

Học vị:Thạc sĩ

Email:giangtv78@gmail.com

Điện thoại:0908066348

Ho tên:LÊ ĐỈNH THIÊN HƯƠNG

Chức vụ:Tổ trưởng tổ nghiệp vụ

Học vị:Cử nhân

Email:thienhuongtvct@gmail.com

Điện thoại:0903856274

Ho tên:NGUYỄN MINH LỘC

Chức vụ:Chuyên viên

Học vị:Cử nhân

Email:locnguyenminh417@gmail.com

Điện thoại:0909992897

Ho tên:NGUYỄN HỮU ĐỊNH

Chức vụ:Chuyên viên

Học vị:Cử nhân

Email:huudinhtv2@gmail.com

Điện thoại:0988039693

Ho tên:NGÔ KIẾN ĐỨC

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:THCN

Email:kienduc1510@gmail.com

Điện thoại:0902277770

Ho tên:VŨ THỊ HƯƠNG

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:Cử nhân

Email: huongct74@gmail.com

Điện thoại:01223939634

Ho tên:LÊ MINH THANH

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:Cử nhân cao đẳng

Email:nguyenthanhtvtt13@gmail.com

Điện thoại:0945211595

Ho tên:PHAN TIẾN TRÌNH

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:THCN

Email:tientrinh28071980@gmail.com

Điện thoại:0984040230

Ho tên:LÊ THỊ THU TRANG

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:Cử nhân

Email:tranglethu07@gmail.com

Điện thoại:0943956356

Tags: Giới thiệu