Giáo tình kinh tế vi mô

Tác giả: Nguyễn Kim Nam Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1309

Nội dung của cuốn sách tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của kinh tế học vi mô. Mỗi chương đều có các ví dụ cụ thể minh họa cho các tình huống, điều này sẽ giúp cho người đọc nắm bắt được những nội dung cốt lõi.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN