Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp 1

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ biên), ThS. Trần Thị Kiều Quyên, ThS. Lê Thiên Hải, ThS. Dương Thị Nhàn Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 456

Giáo trình gồm 5 chương học với các nội dung: tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước, kế toán nguyên liệu - vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mỗi chương học đều có bài tập thực hành kèm theo để người học có thể vận dụng những kiến thức từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN