Giáo trình môn học cài đặt và quản trị mạng

Tác giả: Huỳnh Trọng Đức, Đặng Hồng Hiệp Năm xuất bản: 2015 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1621

Sau khi học xong sinh viên có khả năng: Phân tích nhu cầu của việc chia sẻ tài nguyên mạng cần thiết trong thời buổi công nghệ hiện nay, phân biệt các hệ điều hành, phân biệt mô hình mạng, cài đặt được mô hình mạng..
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN