Giáo trình môn học khởi tạo doanh nghiệp

Tác giả: TS. Vũ Nhật Tân, ThS. Hà Minh Phước Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 582

Giáo trình gồm 4 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về khởi tạo doanh nghiệp; Hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; Kế hoạch khởi tạo doanh nghiệp; Thực hiện khởi tạo doanh nghiệp.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN