Giáo trình môn học mạng máy tính

Tác giả: Khoa Công nghệ thông tin Năm xuất bản: 2012 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 2789

Nội dung của giáo trình bao gồm 02 phần chính : Lý thuyết và Thực hành. Nội dung phần thực hành được gắn kết chặt chẽ với 4 buổi thực hành, nội dung phần lý thuyết được chia làm 6 chương học.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN