Giáo trình môn học quản trị ẩm thực

Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng, Đỗ Ngọc Hảo Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1727

Giáo trình cung cấp những kiến thức lĩnh vực quản trị ẩm thực với nội dung được chia làm 5 chương: Tổng quan về quản trị ẩm thực ; Lập kế hoạch kinh doanh ẩm thực ; Tổ chức kinh doanh ẩm thực ; Lãnh đạo, điều hành kinh doanh ẩm thực; Kiểm tra đánh giá trong kinh doanh ẩm thực.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN