Giáo trình môn học quản trị nhân sự

Tác giả: ThS. Đặng Hạnh Quyên, TS. Vũ Nhật Tân, ThS. Võ Minh Sơn, ThS. Nguyễn Thị Tĩnh Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1284

Giáo trình được thết kế gồm 6 chương với các nội dung:Tổng quan về quản trị nhân sự; Hoạch định nhân sự; Phân tích công việc; Tuyển dụng nhân sự; Đào tạo và phát triển nhân sự; Tiền lương lao động. Trong mỗi chương, giáo trình đều cùng trình bày theo thứ tự: Mục tiêu; Nội dung cụ thể; Tóm tắt nội dung; Câu hỏi ôn tập; Bài tập hoặc bài tập tình huống.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN