Giáo trình môn học tổng quan kinh doanh nhà hàng khách sạn

Tác giả: ThS. Hà Minh Phước, Phan Thị Minh Thảo, Hoàng Thị Thủy Tiên, Phan Nguyễn Phong Luân Năm xuất bản: Ngôn ngữ: Lượt xem: 676

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn, được chia làm 06 chương với các nội dung: Khái quát về kinh doanh nhà hàng khách sạn; Cung cầu và hoạt động thị trường nhà hàng khách sạn; Cơ cấu tổ chức trong nhà hàng khách sạn và cơ sở vật chất trong kinh doanh nhà hàng khách sạn; Quản lý bộ phận tiền sảnh; quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú; quản lý hoạt động ẩm thực.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN