Giáo trình quản trị bán hàng

Tác giả: Vũ Nhật Tân Năm xuất bản: 2017 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 2074

Thu thập, cập nhật và hệ thống hóa kiến thức về quản trị bán hàng, có giá trị tiện dụng, nhằm góp phần giúp cho các nhà quản trị bán hàng và sinh viên dễ tiếp cận những nội dung được cập nhật mới, những tình huống thường gặp và hướng giải quyết các tình huống thường gặp đó trong hoạt động quản trị bán hàng
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN