Giáo trình quản trị hành chính văn phòng

Tác giả: TS. Vũ Nhật Tân Năm xuất bản: 2014 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 3742

Tài liệu trình bày theo hai trật tự logic chính: logic khóa học của ngành quản trị và logic tiếp nhận của ngành sư phạm giúp người đọc tiếp nhận một cách hệ thống từng Chương/mục.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN