Giáo trình thực tập điện Ô tô 1

Tác giả: ThS. Nguyễn Hưng Năm xuất bản: 2014 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1863

Nội dung giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học Thực tập điện ô tô 1 của Khoa cơ khí động lực. Học phần này giúp cho sinh viên ngày càng hoàn thiện các kỹ năng như đo đạc, kiểm tra các hệ thống khởi động
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN