Giáo trình vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tác giả: ThS. Phạm Thị Ngọc Thư, ThS. Đinh Xuân Hùng, ThS. Ngô Thị Phương Thảo, ThS. Bùi Thị Thanh Phượng Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 668

Giáo trình tập trung vào giới thiệu những nội dung cơ bản của Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Mỗi chương đều có các ví dụ cụ thể, cập nhật thực trạng hiện nay của ngành và đặt ra những vấn đề mà sinh viên cần phải suy nghĩ và giải quyết. Sau mỗi chương đều có phần câu hỏi để sinh viên có thể hệ thống lại những kiến thức mà mình cần phải nắm được sau khi đọc.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN