Bài giảng kỹ năng mềm

Tác giả: Hồ Thị Thủy Năm xuất bản: 2015 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 4389

Nếu kỹ năng cứng là trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn hay bằng cấp, chứng chỉ về chuyên môn hay nghề nghiệp thì Kỹ năng mềm là thuật ngữ để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống như kỹ năng sống, kỹ năng nhận thức về mình và hoàn cảnh xung quanh..
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN