Bài giảng tiếng Việt thực hành

Tác giả: Lê Thị Ngọc Huyền Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 5424

Giáo trình hệ thống hóa những kiến thức cũng như cung cấp những lý thuyết cần thiết, cơ bản về tiếng Việt từ đó giúp sinh viên hình thành 3 loại kỹ năng chủ yếu: kỹ năng phân tích, đánh giá văn bản, kỹ năng thuật lại...
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN