Giáo trình động cơ đốt trong

Tác giả: Nguyễn Xuân Anh Năm xuất bản: 2017 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 2841

Bao gồm 9 chương: Chương 1 (giới thiệu khái quát về động cơ đốt trong), Chương 2 (nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong), Chương 3 (các bộ phận chính của động cơ đốt trong), Chương 4 (hệ thống bôi trơn), Chương 5 (hệ thống làm mát), Chương 6 (hệ thống nhiên liệu động cơ xăng)...,
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN