Giáo trình môn học kiến trúc máy tính

Tác giả: Huỳnh Nguyễn Thành Luân, Huỳnh Trọng Đức Năm xuất bản: 2015 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 2006

Nội dung của giáo trình bao gồm 5 chương học. Chương 1: tổng quan về hệ thống máy tính, chương 2: biểu diễn thông tin trong máy tính, chương 3: bộ xử lý, chương 4: Hệ thống nhớ, chương 5: hệ thống vào ra.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN