Giáo trình tài chính doanh nghiệp 1

Tác giả: Khoa Kế toán - tài chính ngân hàng Năm xuất bản: 2017 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1235

Nội dung của giáo trình nhằm mục tiêu: - Thống nhất tài liệu, nội dung, kiến thức, công thức, ký hiệu giảng dạy cho tất cả giảng viên dạy học phần tài chính doanh nghiệp 1 tại trường. - Đáp ứng nhu cầu thiết thực về tài liệu học tập, nghiên cứu chủ yếu của sinh viên ngành tài chính ngân hàng và ngành kế toán tại trường....
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN