Hướng dẫn gửi yêu cầu bổ sung tài liệu

14/07/2020   330

Đây là dịch vụ giúp bạn đọc bạn có thể gởi yêu cầu bổ sung tài liệu (không có trong thư viện) trực tuyến bằng nhanh chóng.

Các sử dụng dịch vụ
- Bạn đọc truy cập webiste http://thuvienct.hitu.edu.vn để tra cứu xem tài liệu đó đã có trong thư viện hay chưa.
- Nếu thư viện chưa có tài liệu bạn cần, bạn đọc có thể gởi yêu cầu bổ sung tài liệu bằng cách truy cập link http://thuvien.hitu.edu.vn/index.php?route=marketing/reqbook, sau đó điền đầy đủ thông tin vào form và gửi về cho thư viện
- Sau khi nhận được thông tin, Thư viện sẽ xem xét bổ sung kịp thời và nhanh chóng để phục vụ bạn đọc.