CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • TRƯỞNG PHÒNG
  Thanh Giang
 • TỔ
  DỊCH VỤ THÔNG TIN
  Thiên Hương
 • PHÒNG DỊCH VỤ
  PHÁT HÀNH
  Minh Thanh - Tiến Trình
 • PHÒNG ĐỌC
  Vũ Hương - Hồ Điểm
 • PHÒNG MƯỢN
  Kiến Đức - Minh Tâm
 • PHÒNG ĐỌC
  TỰ HỌC
 • TỔ
  NGHIỆP VỤ
  CÔNG NGHỆ
 • QUẢN TRỊ WEBSITE
  Hữu Định
 • THƯ VIỆN SỐ
  HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH
  Minh Lộc
 • KỸ THUẬT
  NGHIỆP VỤ
 • PHÒNG MÁY TÍNH
  Thu Trang
 • Copyright © 2014 Thư viện CĐ Công Thương Tp.HCM. All Rights Reserved.
  Địa chỉ :20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM
  Email:[email protected]
  Website : thuvien.hitu.edu.vn // thuvienct.hitu.edu.vn