Phòng truyền thống
Phòng truyền thống
Phòng Truyền thống – Nơi ghi dấu những chặng đường phát triển của Trường Cao đẳng Công Thương Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tại phòng truyền thống đang trong quá trình hoàn thiện vì vậy chưa thể mở cửa đón khách tham quan.
Danh sách đăng ký tham quan
Họ tên Ngày tham quan Thời gian Số lượng