Thư viện trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+848) 37313631

Email: thuviencongthuong@gmail.com

Website: thuvien.hitu.edu.vn

Facebook: facebook.com/libhitu