Kế toán nhà hàng khách sạn

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 405

Giáo trình gồm 5 chương(lý thuyết và bài tập): Tổng quan công tác kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn, tài khoản kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn, kế toán các yếu tố đầu vào trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn, kế toán quá trình sản xuất, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn, tổ chức chứng từ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN