Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, ThS. Dương Thị Nhàn, ThS. Hoàng Thị Hiền, Ths. Nguyễn Thị Phương Dung, ThS.Hoàng Thị Nga Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 454

Giáo trình gồm 3 chương học với các nội dung: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kế toán thuế. Mỗi chương học đều có bài tập thực hành kèm theo và bài tập tổng hợp để người học có thể vận dụng những kiến thức từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN