Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, ThS. Hoàng Thị Nga, ThS. Hoàng Thị Thanh ThS. Nguyễn Khánh Dương, ThS. Trần Thị Kiều Quyên Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 495

Giáo trình gồm 3 chương học với các nội dung: Kế toán doanh nghiệp thương mại, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính. Kết thúc mỗi chương học đều có bài tập thực hành kèm theo để người học có thể vận dụng những kiến thức từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN