Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo tại chỗ của các doanh nghiệp sản xuất giày dép

Tác giả: Huỳnh Lê Quốc Năm xuất bản: 2010 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 951

Mục tiêu của chuyên đề: Tìm hiểu hệ thống tuyển dụng doanh nghiệp và những thủ tục sau khi tuyển dụng để sắp xếp người mới vào bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, tìm hiểu phương pháp quản lý kỹ thuật của doanh nghiệp, tìm hiểu khó khăn của doanh nghiệp trong vấn đề quản lý, giới thiệu doanh nghiệp với hệ thống đào tạo tại chỗ, lấy ý kiến doanh nghiệp về việc ứng dụng đào tạo tại chỗ...
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN