• (+848) 37313631

Không gian chia sẻ tri thức

" KHÔNG GIAN CHIA SẺ TRI THỨC" - Chia sẻ là để nhận về.

  • ⇒ Hãy mang những cuốn sách mà bạn không còn nhu cầu sử dụng chia sẻ với mọi người để nhận lại bất kỳ cuốn sách nào bạn cần.
  • ⇒  Hãy đến với khu vực trao đổi sách tại sảnh trước tòa nhà thư viện để chia sẻ với tất cả mọi người nhé.

Facebook Thư viện: https://www.facebook.com/libhitu/


Tags: Tin tức