Lịch làm việc

06/10/2016   1938

Lịch làm việc của Thư viện như sau:

- Từ Thứ 2 đến thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ

- Thứ 7: 08 giờ đến 12 giờ

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định

Lưu ý:

Thư viện làm vệ sinh  thứ 6, vì vậy sẽ phục vụ bạn đọc trễ hơn các ngày khác (8 giờ ngày này)