Nghiên cứu các tính chất của da nhân tạo từ xơ vi mảnh để làm các chi tiết lót mũ giầy và lót giầy

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Luyện Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 980

Nghiên cứu khảo sát cấu trúc và các tính chất của một số mẫu da nhân tạo từ xơ vi mảnh nhằm đánh giá sự phù hợp của chúng với vật liệu làm lót mũ giầy và lót giầy trên cơ sở so sánh với tiêu chuẩn cũng như so sánh với da thuộc có cùng mục đích sử dụng là việc làm cần thiết có tính khoa học và thực tiễn cao.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN