Nghiên cứu khảo sát giầy cho nữ bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam theo các đặc điểm cấu trúc và nguyên phụ liệu

Tác giả: Vũ Tiến Hiếu Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 848

Bệnh tiểu đường là một bệnh mã tính không lây nhiễm, liên quan đến dinh dưỡng, lối sống và có tốc độ phát triển rất nhanh trên thế giới
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN