Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm có tích trữ lạnh.

Tác giả: Trần Xuân An Năm xuất bản: 2013 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1029

Nghiên cứu xây dựng mô hình huấn luyện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa hệ thống trung tâm dùng tích trữ lạnh. Tiếp cận với các thiết bị và các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN