Nghiên cứu thủy vân thuận nghịch và ứng dụng trên ảnh cộng hưởng từ

Tác giả: Hồ Diên Lợi Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1045

Trong nhiều ứng dụng ngoài việc trích xuất thủy vân người ta còn muốn khôi phục lại ảnh gốc. Vì vậy trong những năm gần đây xuất hiện một hướng nghiên cứu mới là thủy ngân thuận nghịch...
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN