Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hà Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 647

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng, tìm ra các nhân tố tác động đến tình trạng nợ xấu của các NHTM đang hoạt động tại Việt Nam, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác ngăn ngừa và hạn chế nợ xấu, giúp lành mạnh hóa hệ thống tài chính.

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN