Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ

Tác giả: Trần Văn Hùng Năm xuất bản: 2016 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 283

Đề tài gồm 4 chương: Chương 1 (tổng quan: trình bày lý do, mục đích, phạm vi nghiên cứu của đề tài), Chương 2 (cơ sở lý luận về phát triển ngành chế biến gỗ ở Việt Nam), Chương 3 (thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ)...

Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN