Xin chào Quý bạn đọc!
Đây là bộ sưu tập nguồn tài nguyên học tập của 22 chuyên ngành đào tạo tại Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM được Thư viện thu thập và tổ chức nhằm giới thiệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Gồm có các mục chính như sau:
Danh mục giáo trình theo môn học: số lượng, vị trí sắp xếp trong kho sách, ebook,…
Các cơ sở dữ liệu, video điện tử liên quan;
Cơ sở Báo cáo tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.
Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ email: thuviencongthuong@gmail.com