Thiết kế chế tạo khung giá tháo lắp động cơ

Tác giả: Lâm Quốc Châu, Lê Tiến Cường Năm xuất bản: 2014 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1479

Nhiệm vụ đặt ra cho đề tài là thiết kế chế tạo khung giá tháo lắp động cơ phải đáp ứng các yêu cầu cơ động, tiện dụng và an toàn.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN